bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.

 • Rejestr aktualnoci usunitych (z dnia: 23.04.2014, zmiana z dnia 21.11.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Polskie litery
 • Dyrektor Naczelny (z dnia: 17.09.2014, zmiana z dnia 04.02.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja danych
 • Strona gwna (z dnia: 22.09.2014, zmiana z dnia 21.11.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Poprawa polskich znaków
 • Dane adresowe (z dnia: 22.09.2014, zmiana z dnia 21.11.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Polskie znaki
 • Dyrektor Naczelny (z dnia: 04.02.2015, zmiana z dnia 13.04.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana formatu tabeli
 • Dyrektor Naczelny (z dnia: 13.04.2015, zmiana z dnia 06.07.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana dyrektora
 • Dyrektor Naczelny (z dnia: 06.07.2016, zmiana z dnia 17.11.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana
 • Dyrektor Naczelny (z dnia: 17.11.2016, zmiana z dnia 12.12.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja w zwizku ze zmian na stanowisku dyrektora naczelnego
 • Dyrektor Naczelny (z dnia: 12.12.2016, zmiana z dnia 12.12.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Dyrektor Naczelny (z dnia: 12.12.2016, zmiana z dnia 12.12.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja informacji
 • Dyrektor Naczelny (z dnia: 12.12.2016, zmiana z dnia 22.11.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Polskie litery
 • Strona główna (z dnia: 21.11.2018, zmiana z dnia 27.07.2021)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja treści
 • Rejestr zmian (z dnia: 21.11.2018, zmiana z dnia 21.11.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Polskie znaki
 • Dyrektor Naczelny (z dnia: 22.11.2018, zmiana z dnia 05.02.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana informacji
 • Dyrektor Naczelny (z dnia: 05.02.2019, zmiana z dnia 21.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana na stanowisku
 • Zastpca Dyrektora ds. Lecznictwa (z dnia: 17.09.2014, zmiana z dnia 19.01.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana na stanowisku
 • Gospodarka finansowa (z dnia: 18.09.2014, zmiana z dnia 22.11.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Polskie litery
 • Zastpca Dyrektora ds. Lecznictwa (z dnia: 19.01.2017, zmiana z dnia 01.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana dyrektora
 • Zastpca Dyrektora ds. Lecznictwa (z dnia: 01.06.2017, zmiana z dnia 02.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana tytuu
 • Zastpca Dyrektora ds. Lecznictwa (z dnia: 02.06.2017, zmiana z dnia 21.11.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana
 • Zast�pca Dyrektora ds. Lecznictwa (z dnia: 21.11.2018, zmiana z dnia 21.11.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Polskie znaki
 • Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa (z dnia: 21.11.2018, zmiana z dnia 05.02.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana informacji
 • Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa (z dnia: 05.02.2019, zmiana z dnia 12.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana na stanowisku
 • Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa (z dnia: 12.03.2019, zmiana z dnia 05.02.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana osoby na stanowisku
 • Zastpca Dyrektora ds. Finansowych (z dnia: 17.09.2014, zmiana z dnia 21.11.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Polskie znaki


Opublikował: Marcin Saracen
Publikacja dnia: 17.09.2014
Podpisał: Marcin Saracen
Dokument z dnia: 21.11.2018
Dokument oglądany razy: 3 705