bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.

 • Rada Spoeczna (z dnia: 17.09.2014, zmiana z dnia 20.01.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwaa nr VII/36/2015 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 16 stycznia 2015 roku
 • Dyrektor Naczelny (z dnia: 17.09.2014, zmiana z dnia 04.02.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja danych
 • Dyrektor Naczelny (z dnia: 04.02.2015, zmiana z dnia 13.04.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana formatu tabeli
 • Struktura organizacyjna (z dnia: 17.09.2014, zmiana z dnia 20.04.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja schematu organizacyjnego
 • Regulaminy (z dnia: 18.09.2014, zmiana z dnia 08.07.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Strona 35 - dopisanie pracowni rezonansu magnetycznego
 • Struktura organizacyjna (z dnia: 20.04.2015, zmiana z dnia 09.07.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie pracowni rezonansu magnetycznego
 • Struktura organizacyjna (z dnia: 09.07.2015, zmiana z dnia 18.08.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja
 • Struktura organizacyjna (z dnia: 18.08.2015, zmiana z dnia 22.12.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Statut (z dnia: 17.09.2014, zmiana z dnia 20.06.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja
 • Regulaminy (z dnia: 08.07.2015, zmiana z dnia 20.06.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Dyrektor Naczelny (z dnia: 13.04.2015, zmiana z dnia 06.07.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana dyrektora
 • Rada Spoeczna (z dnia: 20.01.2015, zmiana z dnia 04.11.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Odwoano: Marcin Marzec, powoano: Artur Gb
 • Dyrektor Naczelny (z dnia: 06.07.2016, zmiana z dnia 17.11.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana
 • Dyrektor Naczelny (z dnia: 17.11.2016, zmiana z dnia 12.12.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja w zwizku ze zmian na stanowisku dyrektora naczelnego
 • Dyrektor Naczelny (z dnia: 12.12.2016, zmiana z dnia 12.12.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Dyrektor Naczelny (z dnia: 12.12.2016, zmiana z dnia 12.12.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja informacji
 • Zastpca Dyrektora ds. Lecznictwa (z dnia: 17.09.2014, zmiana z dnia 19.01.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana na stanowisku
 • Zastpca Dyrektora ds. Lecznictwa (z dnia: 19.01.2017, zmiana z dnia 01.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana dyrektora
 • Zastpca Dyrektora ds. Lecznictwa (z dnia: 01.06.2017, zmiana z dnia 02.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana tytuu
 • Redakcja BIP (z dnia: 18.09.2014, zmiana z dnia 03.11.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  usunicie pracownika
 • Regulaminy (z dnia: 20.06.2016, zmiana z dnia 30.11.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja regulaminu
 • Struktura organizacyjna (z dnia: 22.12.2015, zmiana z dnia 30.11.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana schematu organizacyjnego
 • Statut (z dnia: 20.06.2016, zmiana z dnia 17.01.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja
 • Struktura organizacyjna (z dnia: 30.11.2017, zmiana z dnia 02.07.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana schematu
 • Strona gwna (z dnia: 22.09.2014, zmiana z dnia 21.11.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Poprawa polskich znaków


Opublikował: Marcin Saracen
Publikacja dnia: 22.09.2014
Podpisał: Marcin Saracen
Dokument z dnia: 21.11.2018
Dokument oglądany razy: 3 628